4.Podpilíř – UJJAROS – Ponor do studené vody/ledu

 

Je mnoho způsobů, jak posílit imunitu, zdraví, vitalitu a štěstí. Cesty k nim jsou ale velmi klikaté a většinou tak složité, že brzy člověk sejde z cesty. Otužování má tu výhodu, že je cestou přímou, výsledek probíhá ihned na místě a doznívá v dobrém dlouho po absolvování, jen je třeba myslet na pár bezpečnostních pravidel, která si zde na úvod sdělíme, než půjdeme k samotnému ponoru :-) :

1. Chladu se vystavujte postupně a nenásilně.

 

2. Dvě minuty v ledové vodě splní všechny zdravotní benefity, které vám chlad nabízí.

 

3. Když se cítíte slabí a nemocní, chladu se nevystavujte. ¨

 

4. Otužujte se s mírou. Když je voda venku studenější než 5 stupňů, otužujte se maximálně 3krát týdně.

 

Ponor do studené vody je událost, na kterou je dobré a vhodné se mentálně správně připravit, pokud chci, aby mi přinesla do života něco víc, než jen experiment, naplnění ega, že jsem prolomil nějakou hranici a dokázal si něco nebo jen aktivní zaplnění volného času.

Pokud v otužování naleznu svou cestu, pochopím, jak moc mi může být studená voda v životě ku prospěchu, pak je mentální nastavení, o kterém jsme se bavili v úvodním podpilíři této sekce, zásadní.

Aby bylo spolu s mentálním nastavením učiněno bezepčnosti a kontrole při vstupu do studené vody zadost, byla vytvořena:

Pohybová a dechová technika bezpečného vstupu do studené vody – UJJAROS

Název techniky v sobě nese základní komponent – dech Ujjayi a jména jejich tvůrců – Rosťa(Václavek) a Jana(Spurná)

Technika doznala od svého vzniku řadu změn, které byly provedeny z důvodu náročnosti techniky a postupnému zjišťování efektů a dopadů na lidský organismus ve smyslu jeho ochrany a zaštítování v době vystavování těla chladu.

Technika sestává z tří druhů tepelných efektů:

1. Otevřený Ujjayi výdech – tzv. Výdech draka – jde o otevřený výdech ústy skrze stažený hrtan, zvukový projev je hlasitý a vychází z centra těla. Při dostatečné mentální koncentraci a propojení bráničního nádechu a ujjayi výdechu, dochází při tomto procesu k tummo k tepelným efektům, které jsou vedlejším produktem celého procesu. – TUMMO TEPLO

2. Cvičení, při kterém dechová technika probíhá je původem s cci-kungu tradičního čínského cvičení, které pěstuje čchi (qi) neboli „vitální energii“. Všeobecný název označuje praxi, která se zabývá kultivací (zušlechťováním) lidského těla. Pohyb, který energizme celé tělo mu spolu s dechovou technikou dodává množství vnitřního tepla, nejedná se přímo o fyzické teplo, ze kterého by mohlo dojít k pocení, ale o teplo vnitřní energie, která při cvičení vzniká – ENERGETICKÉ/KINETICKÉ TEPLO

3. Dechové zádrže – mezi jednotlivými částmi cvičení se provádějí dechové zádrže sloužící k tomu, aby organismus dostaly zjednodušeně řečeno do stavu „Fight or Flight“, tedy „Bojuj nebo uteč“, stavu, kde se tělo nachází v pocitu ohrožení z důvodu nedostatku a začne skrze endokrinní soustavu produkovat adrenalin a další stresové hormony do krevního řečiště, kde způsobí tzv. zaštítování organismu zevnitř – CHEMICKÉ TEPLO

Průběh: Technika probíhá ve třech po sobě jdoucích sekcích po 11 cchikungových přídřepech, kdy se pracuje s energii celého těla a vše se provádí v plně energetizujícím stavu, tedy ne úplně volně, ale ani zatnutě. Jak paže, tak nohy a celé tělo je jedna velká energie, kterou skrze brániční nádech a ujjayi výdech proudí vzduch způsobem, otevírajícím tepelné brány v centru těla.

Po posledním přídřepu si vydechnu, dám dlaně na kolena a nedýchám kolem 20 – 30 vteřin, co mi tělo dovolí, pak jdu znovu do dalších 11 opakování, toto provedu 3x a po poslední retenci, již po vysvlečení všech věcí a za stálého dýchání stejným způsobem vcházím do vody, dech je stále stejný, frekvence se nemění, v momentě, kdy jsem ve vodě po pás, nadechnu zhluboka a s výdechem a v naprostém uvolnění se ponořím po klíček do vody. Je nutno mít ponořený celý hrudník, ať tělo není zmatené ve smyslu rozdílných teplot a tlaku v oblasti srdce, na druhé straně není vhodné potápět celý krk kvůli podchlazení tepen vedoucích do mozku a možným následným bolestem hlavy.

Ve vodě stále dýchám stejně hluboce, až dojde k uvolnění a voda začne hřát vlivem chemické reakce zvané „Chemical miracle“ – chemický zázrak. Tento jev si popíšeme v samostatné kapitole.

Ke všem zdravotním efektům studené vody dojde do dvou minut, není tedy nutno setrvávat ve vodě déle, delší doba je již na úsudku, libovůli a zodpovědnosti každého, kdo tak učiní.

Po pobytu ve vodě dochází k výstupu z vody a následnému cvičení, které si vysvětlíme v jednom z podpilířů IV.Pilíře. Fyzické zdraví.