5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ

Pět pilířů zdraví vítá Vás,

pojďte se ponořit do zdraví krás.

Zdravě dýchat jen začít chce,

všechno pak snáze a lépe půjde.

Spřátelit se s vodou i vzduchem ledovým,

když přijdete, víc já Vám napovím.

V hlavě vše si srovnat a žít šťastně,

mentální pohody docílit vlastně.

Skrze pohyb, fyzické to zdraví,

které spolu s duší i tělo napraví.

Potravu začít přijímat selským rozumem,

vyváženě jíst a pít, nestát se konzumem.

V těchto pilířích vše dobré obsaženo jest,

zdraví, štěstí a lásce tu vzdávám čest.

Bez-názvu-2.jpg

5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ

5 pilířů zdraví je projekt, který v sobě snoubí základních pět elementů spokojeného, zdravého a šťastného života. Jeho jednotlivými pilíři je Zdravé dýchání, Vystavování se chladu, Mentální pohoda, Fyzické zdraví a Vyvážená strava.

Vše se vším souvisí, a proto je nutno tak chápat i práci na sobě a se sebou samým. Pokud pochopím, že každý okamžik každého dne, který se sebou samým trávím, má vliv na to, jaký si ho v přítomnosti samé udělám, pak mám částečně vyhráno.

Je mi ve své vlastní společnosti dobře, vážím si sám sebe, jsem schopen poodstoupit si od myšlenkových pochodů minulosti či budoucnosti a vnímat svou vlastní přítomnost, stát se pozorovatelem a tvůrcem zároveň.

Tato hodnota ve své normálnosti a obyčejnosti je dnes bohužel velmi vzácná a lidé skrze samotné myšlení zapomněli na sebe samotné a svou podstatu. Nechápou, že tím, že štěstí a lásku hledají, o ní permanentně myšlenkami na to, co bude, kdy a kde to bude, o ni v přítomnosti přicházejí.

5 pilířů zdraví je projekt návratu do přítomnosti, do podstaty sebe sama a svého konání a bytí.

KODEX 5 PILÍŘŮ ZDRAVÍ

1. DÝCHEJ NOSEM, DÝCHEJ ZDRAVĚ

2. HÝBEJ SE A OTUŽUJ

3. VNÍMEJ PŘÍTOMNOST A BUĎ I OFFLINE

4. BRZY USÍNEJ A BRZY VSTÁVEJ

5. MLUV UPŘÍMNĚ K SOBĚ, I K DRUHÝM

6. CHOĎ DO PŘÍRODY

7. POZNÁVEJ SE A ROZVÍJEJ

8. JEZ VYVÁŽENĚ A STŘÍDMĚ

9.RESPEKTUJ DRUHÉ

10. NASLOUCHEJ V TICHU SVÉMU NITRU

Dělení Pilířů

I. Pilíř

Zdravé dýchání

II. Pilíř

Vystavování se chladu

III. Pilíř

Mentální pohoda

IV. Pilíř

Fyzické zdraví

V. Pilíř

Vyvážená strava

Poslat Rosťovi vzkaz

Rostislav Václavek

 

Gen. Sochora 1206/15, Ostrava 708 00

IČO : 08904782

Tel. : +420 777 034 822  

Email : 5piliruzdravi@gmail.com

Veden :

U Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy

Více o mně najdete :

www.rostislavvaclavek.cz

  • White Facebook Icon
  • White Facebook Icon