Oxid dusnatý inhibuje (OMEZUJE) replikační cyklus těžkého akutního respiračního syndromu Coronavirus

Důležitá zpráva Patricka Mckeowna ke článku:


"Oxid dusnatý inhibuje(OMEZUJE) replikační cyklus těžkého akutního respiračního syndromu Coronavirus"

https://jvi.asm.org/content/79/3/1966…


ZVEŘEJNĚNÍ DECHOVÉ TECHNIKY PRODUKCE NO - OXIDU DUSNATÉHO = AKTIVNÍ POMOC V BOJI S KORONAVIREM


na mém youtube kanále:


https://www.youtube.com/watch?v=GEcWDSZxopk&t=11s


Vzhledem k těmto faktům jsem se rozhodl poskytnout tuto dechovou techniku k dispozici, jelikož je opravdu významná a nikdo v médiích dýchání nosem jakožto základní faktor naší ochrany a obrany proti virům nezmiňuje, což považuji za naprosto neuvěřitelné.


JE TO ZÁSADNÍ DOPLNĚNÍ ROUŠKOVÉHO OPATŘENÍ, POKUD SI ZAČNEME UVĚDOMOVAT, ŽE POMOC ZEVNITŘ JE STEJNĚ DŮLEŽITÁ, NE-LI DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ POUZE POMOC ZVENČÍ, JSME NA DOBRÉ CESTĚ :-)

Zpráva Patricka Mckeowna: Covid-19 je nová nemoc a v současné době je k dispozici jen velmi málo přímých výzkumů jejího vývoje. Byly však publikovány studie o podobných nemocech, které mohou být významné. Jeden klíčový dokument z roku 2005, zveřejněný krátce po vypuknutí SARS (závažný akutní respirační syndrom Coronavirus), uvedl, že oxid dusnatý inhibuje replikační cyklus viru. Přestože celkový počet úmrtí souvisejících s přípravkem Covid-19 nyní překročil počet úmrtí zaznamenaných během epidemie SARS 2002–2003, současná úmrtnost je stále mnohem nižší než úmrtnost na SARS, která zabila 9,6 procenta infikovaných.

Mnoho lidí se ptalo, proč je koronavirus vnímán jako mnohem závažnější než každoroční vypuknutí chřipky. Jednoduše řečeno, Covid-19 se chová velmi odlišně od chřipky a je mnohem méně dobře pochopen. Má velmi vysokou virovou zátěž a tam, kde chřipka vede ke zmrzačení imunitnímu systému, tento nový virus napadá velmi specifický typ buňky zvané pneumocyte typu 2.

Pneumocyty typu 2 jsou odpovědné za produkci a vylučování molekuly zvané povrchově aktivní látka (látka, která má sklon snižovat povrchové napětí kapaliny, ve které je rozpuštěna.), která snižuje povrchové napětí tekutiny v plicích a přispívá k elastickým vlastnostem alveol. Usnadňuje transport kyslíku do krve a zabraňuje kolapsu plic a otokům. Nyní si představte, že tato funkce je ohrožena a začíná dávat smysl, proč může být koronavirus smrtící i pro mladé, zdravé osoby a proč může způsobit poškození orgánů včetně srdce.

V laboratorních testech s použitím buněk Vero E6 autoři studie z roku 2005 zjistili, že oxid dusnatý má antivirový účinek, konkrétně inhibující replikaci viru během časných stádií infekce. Jejich výzkum ukázal, že NO inhibuje syntézu virových proteinů a RNA - základní fáze reprodukce virů v SARS.

Oxid dusnatý (NO) je produkován v paranasálních dutinách - skupině čtyř vzduchem naplněných prostorů, které obklopují nosní dutinu. To znamená, že při dýchání nosem využíváme různé vlastnosti NO, včetně jeho schopností zabíjet patogeny. NO se chápe jako vazodilatátor - hraje roli při dilataci krevních cév v plicích, takže kyslík může být ze vzduchu správně absorbován. Podle článku z roku 1999 vědců Lundberga a Weitzberga je však další biologickou funkcí oxidu dusnatého účinek, který má na zastavení růstu různých patogenů, včetně virů značný vliv. To nám říká, že oxid dusnatý v nosních dýchacích cestách může představovat důležitou první linii obrany proti infekci. Existence oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu byla poprvé objevena v roce 1918. Pozdější studie jasně ukázaly, že téměř všechen NO pochází z horních dýchacích cest, s jen malým vstupem z dolních cest dýchacích a plic. Oxid dusnatý (NO), který se vdechuje ve velkém množství během dýchání nosem, se také ukázal jako důležitý pro svou roli při výrobě povrchově aktivních látek. Řídí produkci povrchově aktivních látek alveolárními buňkami a zachovává funkci povrchově aktivní látky - schopnost, která se v klinických podmínkách používá k léčbě předčasně narozených dětí. Článek publikovaný v roce 2009 vědci odpovědnými za výzkum viru SARS uvádí: „NO se zásadně podílí na obraně proti virům v horních dýchacích cestách.“ Výzkum, který také používal izolované laboratorní buňky, naznačuje, že ačkoli není jasné, zda NO působí přímo na mikroorganismy, nebo pokud pracuje v kombinaci s jinými složkami, aby vyvolával toxický účinek, může pomoci udržet dutiny sterilní. Je skutečně možné, že velmi nízké hladiny oxidu dusnatého nosní u pacientů s cystickou fibrózou nebo Karagenerovým syndromem mohou přispět k jejich zvýšené náchylnosti k infekcím dýchacích cest. Zajímavé je, že studie zjistila, že NO inhibuje replikaci SARS dvěma různými způsoby. Studie z roku 2013 s názvem Důkaz pro vyléčení chřipky dýcháním nosem je stejně pozitivní a uvádí, že nosní dýchání je užitečné pro pacienty s chřipkou. Příspěvek vysvětluje, že nosní oxid dusnatý je využíván při dýchání z nosu a že protože bylo prokázáno, že NO ničí chřipkové viry a inhibuje raná stádia jejich replikačního cyklu, NO může chřipkový virus zabít, a proto poskytuje „léčbu“ . To je v souladu s výzkumem z let 1999 a 2000, který zjistil, že NO má „protichůdné účinky“ u virových infekcí včetně chřipky a pneumonie a že inhibuje replikaci různých virů. A výzkum lidského rhinoviru (HRV), primární příčiny běžného nachlazení, dospěl k závěru, že lidé ve skutečnosti produkují více oxidu dusnatého v reakci na infekci HRV, přičemž se domnívají, že plyn hraje klíčovou roli při virové clearance.

Bez pravidelné inhalace a výdechu nosními dírkami se oxid dusnatý v nosních dýchacích cestách nepoužívá; proto nejjednodušší způsob, jak přirozeně zvýšit NO, je dýchání nosem. Důkazy však naznačují, že humming – bzučení: https://en.wikipedia.org/wiki/Humming je účinná při vyprazdňování paranazálních dutin akumulovaného NO, což vede k mnohem větší produkci plynu.

Vysvětlivka: humming: je zvuk vytvořený vytvořením tónu beze slov se zavřenými ústy, který nutí zvuk, aby se vynořil z nosu. Hučet znamená produkovat takový zvuk, často s melodií. Je také spojena s promyšlenou absorpcí, „hmm“.Hučení má zvláštní zabarvení (nebo kvalitu zvuku), obvykle monotónní nebo s mírně měnícími se tóny. Existují i jiné podobné zvuky nevyprodukované lidským zpěvem, které se také nazývají hučení, jako je zvuk produkovaný strojním zařízením v provozu nebo hmyzem za letu. Kolibřík byl jmenován pro zvuk, který pták vydává za letu a který zní jako hukot.

Přezkum nosního NO, zdraví a nemoci v roce 2005 zjistil, že hučení vytváří sedmkrát více oxidu dusnatého než normální výdech. Toto bylo objeveno vědci Weitzbergem a Lundbergem v roce 2015 a má se za to, že je to způsobeno oscilací ve vzduchu, které urychlují výměnu vzduchu mezi dutinami a nosní dutinou. Tato skutečnost byla zopakována ve studii z roku 2003 stejných autorů, která dospěla k závěru: „Hučení jedním dechem způsobuje u zdravých jedinců velké a reprodukovatelné zvýšení produkce oxidu dusnatého nosní.“

Článek také uvádí, že během zadržování dechu se koncentrace NO zvyšuje v nosu ve větší míře než v krku, což naznačuje, že většina oxidu dusnatého je produkována v nosu. Výzkumní pracovníci v pokusu z roku 2013 zahrnujícím devět potápěčů a pět potápěčských potápěčů rovněž pozorovali nárůst cirkulujícího NO pro skupinu zadržující dech. Studie z roku 2006 zjistila, že hučení bylo účinnou terapií chronické rinosinusitidy, fungálního stavu, který způsobuje zánět a infekci v nose a dutinách. Vědci předpokládali, že silné, dlouhodobé hučení zvyšuje produkci NO v nose a že to eliminuje rinosinusitidu antimykotickými prostředky.

Vzhledem k těmto postupným zjištěním byla vytvořena dechová technika produkce NO, která je schopna díky kombinaci postupů, které obsahuje, načerpat obrovské množství NO – oxidu dusnatého z paranasálních dutin a v jeden okamžik je vpustit do horních i dolních cest dýchacích, kde již jeho účinky provedou své.


Přílohy a odkazy na studie:

1. https://jvi.asm.org/content/79/3/1966 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/PMC1745376/pdf/v054p00947.pdf 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19800091 4. https://www.researchgate.net/…/311509644_Evidence_for_the_c… 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2327086/ 6. https://www.sciencedirect.com/…/artic…/pii/S1074761300800035 7. https://www.jacionline.org/a…/S0091-6749(04)00809-7/fulltext 8. https://erj.ersjournals.com/content/22/2/323 9. https://www.atsjournals.org/…/full/10.1164/rccm.200202-138BC 10. https://pdfs.semanticscholar.org/…/3a1f973fe3ec58ac3f117538… 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23682545 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16406689


DÝCHEJME NOSEM PŘÁTELÉ, POMÁHEJME SI A UDRŽUJME SI DOBROU NÁLADU :-) JE RADOST DĚLAT RADOST, VÁŠ ROSŤA 👃🙏🌬


Poslat Rosťovi vzkaz

Rostislav Václavek

 

Gen. Sochora 1206/15, Ostrava 708 00

IČO : 08904782

Tel. : +420 777 034 822  

Email : 5piliruzdravi@gmail.com

Veden :

U Živnostenského úřadu Magistrátu města Ostravy

Více o mně najdete :

www.rostislavvaclavek.cz

  • White Facebook Icon
  • White Facebook Icon